Diagnostyka

Badania diagnostyki laboratoryjnej wykonywane są przez:

 • MikLab s.c. ul. Chopina 4 Tuchola
 • ALAB laboratoria Sp. z o.o. ul. Nowodworskiego 14-18 Tuchola


Badania rentgenowskie wykonywane są przez:

 • Pracownię rentgenodiagnostyki w Szpitalu Tucholskim ul. Nowodworskiego 14-18 Tuchola


Badania USG wykonywane są przez:

 • MCL ul. Świecka 27 Tuchola (wcześniejsza rejestracja)
 • Pracownię badań ultrasonograficznych w Szpitalu Tucholskim ul. Nowodworskiego 14-18 Tuchola (wcześniejsza rejestracja)


Badanie EKG spoczynkowe wykonywanie jest przez: 

 • Pracownię EKG w MCL ul. Świecka 27 Tuchola


Badania endoskopowe wykonywane są przez:

 • Pracownię endoskopii w Szpitalu Tucholskim ul. Nowodworskiego 14-18 

Wykaz badań laboratoryjnych w POZ

Wykaz badań diagnostycznych, za które płaci lekarz POZ, jest ściśle określony. Wszystkie badania wykonywane są na zlecenie lekarza. Jeżeli w wyniku udzielonej porady zachodzi konieczność ich wykonania, lekarz wskazuje pacjentowi laboratorium, w którym zostaną one wykonane. 

Lekarz POZ nie ma obowiązku przepisywania skierowań na badania laboratoryjne wydanych przez innych lekarzy specjalistów jak również wydawania takich skierowań na życzenie pacjenta. 

Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki
obrazowej i nieobrazowej w POZ

Badania hematologiczne:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym
 • płytki krwi
 • retykulocyty
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
 • poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

 • sód
 • potas
 • wapń zjonizowany
 • żelazo
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC) 
 • stężenie transferyny
 • mocznik
 • kreatynina
 • glukoza
 • test obciążenia glukozą
 • białko całkowite
 • proteinogram
 • albumina
 • białko C-reaktywne (CRP)
 • kwas moczowy
 • cholesterol całkowity
 • cholesterol-HDL
 • cholesterol-LD
 • triglicerydy (TG)
 • bilirubina całkowita
 • bilirubina bezpośrednia
 • fosfataza alkaliczna (ALP)
 • minotransferaza asparaginianowa (AST)
 • aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGT)
 • amylaza
 • kinaza kreatynowa (CK)
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
 • czynnik reumatoidalny (RF)
 • miano antystreptolizyn O (ASO)
 • hormon tyreotropowy (TSH)
 • FT3
 • FT4
 • antygen HBs-AgHBs
 • VDRL
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Badania moczu:

 • ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu
 • ilościowe oznaczanie białka
 • ilościowe oznaczanie glukozy
 • ilościowe oznaczanie wapnia
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

 • badanie ogólne
 • pasożyty
 • krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięci:

 • wskaźnik protrombinowy (INR)
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
 • fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z antybiogramem
 • posiew wymazu z gardła
 • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Badanie ultrasonograficzne:

 • USG tarczycy i przytarczyc
 • USG ślinianek
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
 • brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego 
 • brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
 • obwodowych węzłów chłonnych.

Spirometria

Zdjęcia radiologiczne:

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Badania  endoskopowe p. pokarmowego:

 • gastroskpoia
 • kolonoskopia.

W przypadku stwierdzenia konieczności rozszerzenia diagnostyki o badania nie znajdujące się w zakresie kompetencji lekarza POZ pacjenci są kierowani do poradni specjalistycznych (AOS) lub placówek lecznictwa szpitalnego, w których gestii znajduje się diagnostyka specjalistyczna.