Najczęstsze choroby

Ospa wietrzna

Przeczytaj

Przeziębione dziecko

Przeczytaj

Ból ucha

Przeczytaj

Grypa

Przeczytaj

Ból ucha

CO NALEŻY ZROBIĆ W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ BÓLU UCHA?

Ocenić stopień nasilenia dolegliwości: – ocenić palpacyjnie (dotykając) okolice ucha: przed małżowiną uszną, uciskając skrawek, dotykając kości za uchem, – ocenić czy nie ma wycieku z ucha lub czy nie jest widoczne (w ocenie bezpośredniej) ciało obce lub woskowina, – zmierzyć dziecku temperaturę, – zapytać o inne dolegliwości: nudności, trudności w połykaniu, zaburzenia drożności nosa.
Podać leki przeciwbólowe ibuprofen.
W przypadku nasilenia bólu, narastania objawów ogólnych, w tym: wzrostu temperatury, nudności, wymioty, konieczne jest zbadanie przez lekarza.